Godło Rycerstwa Niepokalanej  z postaciš NMP
:: Intencja MI ::

Kwiecień

Aby nasze życie, było ciągłym świadectwem o prawdzie zmartwychwstania i miłosierdziu BożymDziś jest 26 czerwca. Imieniny obchodzą: Paulina, Jan i Paweł.

Centrum Formacji MI


Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej do czerwca roku 2008 istniało i działało przy klasztorze w Gdyni. Od czerwca, zgodnie z decyzją kapituły prowincjalnej, obradującej w Gdańsku, zostało przeniesione do Ostródy, gdzie na ten cel został przekazany dom, który do tej pory służył, jako dom formacyjny zakonnego postulatu. Postulat został przeniesiony do Gniezna, a dom przekazany dla Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. Od sierpnia 2004 r. Prowincjalnym asystentem ds. Rycerstwa Niepokalanej jest o. Janusz Maria Szypulski. .

 

Centrum koordynuje pracę MI na terenie Polski Północnej. Sekretariat pełni dyżury, w czasie których możliwy jest osobisty i telefoniczny kontakt, w sprawach organizacyjnych oraz zasięgnięcie informacji o MI.

 

W Centrum Formacji ma też swoją siedzibę Rycerstwo u Stóp Krzyża, które jest apostolską propozycją dla osób chorych.

 

Rycerstwo Niepokalanej Polski Północnej podzielone jest na okręgi terytorialne:

  • okręg pomorski (centrum w Gdańsku),
  • okręg zachodniopomorski (centrum w Darłowie),
  • okręg wielkopolski (centrum w Gnieźnie),
  • okręg warmińsko-mazurski (centrum w Ostródzie).

Taki podział ma na celu lepszą organizację współpracy pomiędzy poszczególnymi wspólnotami lokalnymi MI. Centrum w Ostródzie podporządkowane jest Zarządowi Narodowemu MI, który ma swą siedzibę w Niepokalanowie - Lasku.


Dyżur w sekretariacie:
Każdy poniedziałek w godz.10.00 – 12.00

Kontakt:
Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej
ul. Franciszkańska 1, 14-100 Ostróda,
tel. (089) 642 11 60 kom. 509 174 988
e–mail mi@franciszkanie.gdansk.pl


Centrum swą działalność prowadzi w oparciu o dotacje finansowe otrzymywane: z Zarządu Prowincji OO. Franciszkanów w Gdańsku, Zarządu Narodowego MI, pracy własnej Asystenta Prowincjalnego MI oraz dobrowolnych ofiar.

Adres bankowy i numer konta:

Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej w Ostródzie

13 1600 1303 1846 2175 2000 0001


Gromadzone fundusze wykorzystywane będą, przede wszystkim na organizowanie rekolekcji Rycerstwa Niepokalanej, na wszystkich poziomach wiekowych, oraz szczególnie na wsparcie udziału w nich, dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.
:: Zaczerpnij ::

"Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku"

Sobór Watykański II:: Patron tej chwili ::

Na pierwszym miejscu jest uświęcenie duszy, a wszystko inne jest drugorzędne. 

:: Warto odwiedzić ::

Księga Gościod dnia 18.03.2013


ciekawostki: