Godło Rycerstwa Niepokalanej  z postaciš NMP
:: Intencja MI ::

Kwiecień

Aby nasze życie, było ciągłym świadectwem o prawdzie zmartwychwstania i miłosierdziu BożymDziś jest 26 lutego. Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra i Mirosława.

Centrum Formacji MI


Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej do czerwca roku 2008 istniało i działało przy klasztorze w Gdyni. Od czerwca, zgodnie z decyzją kapituły prowincjalnej, obradującej w Gdańsku, zostało przeniesione do Ostródy, gdzie na ten cel został przekazany dom, który do tej pory służył, jako dom formacyjny zakonnego postulatu. Postulat został przeniesiony do Gniezna, a dom przekazany dla Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. Od sierpnia 2004 r. Prowincjalnym asystentem ds. Rycerstwa Niepokalanej jest o. Janusz Maria Szypulski. .

 

Centrum koordynuje pracę MI na terenie Polski Północnej. Sekretariat pełni dyżury, w czasie których możliwy jest osobisty i telefoniczny kontakt, w sprawach organizacyjnych oraz zasięgnięcie informacji o MI.

 

W Centrum Formacji ma też swoją siedzibę Rycerstwo u Stóp Krzyża, które jest apostolską propozycją dla osób chorych.

 

Rycerstwo Niepokalanej Polski Północnej podzielone jest na okręgi terytorialne:

  • okręg pomorski (centrum w Gdańsku),
  • okręg zachodniopomorski (centrum w Darłowie),
  • okręg wielkopolski (centrum w Gnieźnie),
  • okręg warmińsko-mazurski (centrum w Ostródzie).

Taki podział ma na celu lepszą organizację współpracy pomiędzy poszczególnymi wspólnotami lokalnymi MI. Centrum w Ostródzie podporządkowane jest Zarządowi Narodowemu MI, który ma swą siedzibę w Niepokalanowie - Lasku.


Dyżur w sekretariacie:
Każdy poniedziałek w godz.10.00 – 12.00

Kontakt:
Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej
ul. Franciszkańska 1, 14-100 Ostróda,
tel. (089) 642 11 60 kom. 509 174 988
e–mail mi@franciszkanie.gdansk.pl


Centrum swą działalność prowadzi w oparciu o dotacje finansowe otrzymywane: z Zarządu Prowincji OO. Franciszkanów w Gdańsku, Zarządu Narodowego MI, pracy własnej Asystenta Prowincjalnego MI oraz dobrowolnych ofiar.

Adres bankowy i numer konta:

Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej w Ostródzie

13 1600 1303 1846 2175 2000 0001


Gromadzone fundusze wykorzystywane będą, przede wszystkim na organizowanie rekolekcji Rycerstwa Niepokalanej, na wszystkich poziomach wiekowych, oraz szczególnie na wsparcie udziału w nich, dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.
:: Zaczerpnij ::

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha."

św. Paweł Apostoł:: Patron tej chwili ::

Muszę być świętym. I to jak największym. 

:: Warto odwiedzić ::

Księga Gościod dnia 18.03.2013


ciekawostki: